the things i feel when you smile they take away my words

2008-07-21 – 02:21

“pójdziemy przed siebie nie oglądając się za siebie”

Post a Comment