tak wygląda moje miasto nocą

2009-07-11 – 21:24

[Sucre, Bolivia]

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

sucre by night

  1. One Response to “tak wygląda moje miasto nocą”

  2. Pierwsze, drugie i czwarte od dołu. Mają w sobie jakiś ładunek.

    By justanotherwoman on Jul 13, 2009

Post a Comment