na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej

2011-08-16 – 00:15

[Buenos Aires, Argentina]